בגילאי גן ובית הספר

4

לכולנו קשים המעברים בחיים: מקום עבודה חדש, משפחה חדשה.

לכולנו קשים המעברים בחיים: מקום עבודה חדש, משפחה חדשה, מקום מגורים חדש. גם הכניסה למערכת החינוך או המעבר מהגן לביה"ס קשים, לכולנו. על אחת כמה וכמה עם הילדים שלנו.


 

ממקום שבו השליטה בסדר היום ובפעילות של ילדינו היתה בעיקר שלנו, אנחנו מגיעים למסגרת שבה יבלה הילד את רב שעות היום והשותפות שלנו בתכנים שהילד שלנו יספוג היא לא מובנת מאליה. אנשי החינוך מצהירים שהם מאמינים במעורבות הורים. יחד עם זאת הם חוששים שהמעורבות תהפוך להתערבות - וכולנו יודעים שזה חשש מוצדק.

אנחנו מאמינים שמעורבות הורים היא הכרחית ונובעת מהעובדה שהילד הוא באחריות הוריו. חשוב לעשות זאת נכון. מניסיונינו, מעורבות הורים תרמה רבות בעיצוב התכנים ובמימוש הזכויות של הילדים שלנו.

על פי חוק החינוך המיוחד, ילדך זכאי מגיל 3 ועד גיל 21 שנים למסגרת טיפולית-חינוכית מתאימה קרובה למקום המגורים של המשפחה. המילה מתאימה מכילה בתוכה עולם ומלואו. כאן מתחילה המעורבות של ההורה בטיפול בילד. קיימות מסגרות מסוגים שונים ולא כל אחת מתאימה לילד שלך. כאן גם מתחילה ההתמודדות שלך כהורה עם המבוך שבין משרדי הממשלה והרשות המקומית.

חלקנו זוכרים עדיין את תהליך ההתבגרות. חלקנו מכירים אותו מהילדים האחרים שלנו. בכל מקרה לא מדובר על תהליך פשוט. המעבר מילד לבוגר הוא מורכב ומכיל התמודדויות רבות. להבדיל מילדים רגילים, אנו נדרשים לתת את הדעת להתמודדויות אלו עוד בטרם עלינו לחוות את הקושי עצמו. החל מהתמודדות עם ההתבגרות המינית, דרך מתן מענה לשעות הפנאי ועד להתמודדות עם הצורך להכינו לחיים כבוגר. לעיתים יש גם להתייחס לקושי ולהתמודדות של האחים והאחיות. לעיתים יש להתמודד עם ההבנה של הילד את הלקות של עצמו. אפשר להתמודד - אנחנו כאן בשביל להדריך ולעזור.

על מה אנחנו נאבקים?

למרות שאלו"ט אינה מפעילה מסגרות חינוכיות, אלו"ט מאפשרת להורים להתאגד על מנת להשפיע על חינוך ילדיהם וגם להתמודד עם הקשיים האופיניים לגילאים האלו.

אנחנו כאן בשביל לעזור.
אם אתם מרגישים צורך או רצון - התקשרו אלינו:

 

 

סיור חדש

בגילאי גן ובית הספר

לכולנו קשים המעברים בחיים: מקום עבודה חדש, משפחה חדשה. לכולנו קשים המעברים בחיים: מקום עבודה חדש, משפחה חדשה, מקום מגורים חדש. גם הכניסה למערכת החינוך או המעבר מהגן לביה"ס קשים, לכולנו. על אחת כמה וכמה עם הילדים שלנו.   ממקום שבו השליטה בסדר היום ובפעילות של ילדינו היתה בעיקר שלנו, אנחנו מגיעי

יעדים פופולריים

שיטות טיפול

  לאחר שקבלתם את האבחון, התגובה המתבקשת היא חיפוש טיפול שימתיק א

.אוטיזם ומתקיים שיטת אפליקציה לזמן רב, התוצאות הן במפגש, רבים היו האוטיסט ולשפר את תנאי החיים שלהם

ראשי - כתובת

בן יחודה 27/17 ,תא דואר 1843

 42118, הנתינ Israel
Phone: 054-64.85.357

Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.autist-app.co.il

הירשם - לניוזלטר

החדשות אחרונות

בגילאי גן ובית הספר

By Super User 16 January 2012

בגיל הבוגר

By Super User 16 January 2012